Voľby do Národnej rady SR 2023

Volby

 

Vyhlásili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023.

Informácie pre voliča: volby2023-oznamenie-pre-volica.pdf

Vyhlásenie volieb: vyhlasenie-volieb-2023_204.pdf

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti: volby2023-urcenie-volebnej-miestnosti.pdf

Vymenovanie zapisovateľa: volby2023-urcenie-zapisovatela.pdf

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb: volby2023-urcenie-zamestnanec.pdf

Zverejnenie elektronickej adresy pre účely doručenia písomností týkajúcich sa volieb: volby2023-email.pdf