Obecná knižnica

Obecná knižnica vo Veľkých StracináchObecná knižnica

Adresa:
V budove Obecného Úradu
Veľké Straciny 13
990 01 Veľký Krtíš

Knihovníčka: Gabriela Hudecová

Otváracie hodiny: Piatok 17:00 – 18:00