Financie

Dokumenty na stiahnutieFinancie

Záverečný účet - rok 2023: zu2023.pdf

Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Stráciny zasady-hospodarenia2024.pdf

Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 navrh-rozpocet-2024-2026.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky - Návrh rozpočtu na roky 2024-2026 stanovisko-kontrolor-rozpocet2024.pdf

Výročná správa 2022: vs2022.pdf

Záverečný účet - rok 2022: zu2022.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky - Záverečný účet 2022: zu2022-stanovisko-kontrolora.pdf

Návrh - rozpočtové opatrenie č. 1/2023 navrh-rozpoctove-opatrenie1-2023.pdf

Návrh rozpočtu na r. 2023-2025: navrh-rozpocet2023-2025.pdf

Rozpočet obce 2022-2024: rozpocet2022-2024.pdf

Záverečný účet za rok 2021: zu-2021.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky - Rozpočet: stanovisko-kontrolor-rozpocet-2022.pdf

Stanovisko hlavnej kontrolórky - Záverečný účetstanovisko-kontrolor-zaverecny2022.pdf

Záverečný účet za rok 2020: zu-vs-2020.pdf

Výročná správa 2020: vs-2020.pdf

Výročná správa 2019: vyrocna-sprava2019.pdf

Záverečný účet za rok 2019: ZU-2019.pdf

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022: rozpocer-navrh-2020-2022.pdf

Výročná správa 2018: vyrocna-sprava2018.pdf

Záverečný účet za rok 2018: zu-vs-2018.pdf

Návrh rozpočtu na r. 2019-2021: navrh-rozpocet2019-2021vs.pdf

Rozpočet obce 2018-2020: rozpocet-2018-2020.pdf

Záverečný účet za rok 2017: zaverecny-ucet2017.pdf

Výročná správa 2017:vyrocna-sprava2017.pdf

Rozpočet obce 2017-2019: rozpocet-2017-2019.pdf

Výročná správa 2016: vyrocna-sprava2016.pdf

Záverečný účet za rok 2016: zu-2016.pdf

Rozpočet obce 2016-2018: rozpocet-2016-2018.pdf

Výročná správa 2015: vyrocna-sprava2015.pdf

Rozpočet obce 2015-2017: rozpocet2015.pdf

Záverečný účet za rok 2015: zaverecnyucet2015.pdf

Rozpočet obce 2015-2017: rozpocet2015-2017.pdf

Výročná správa 2014: vs2014-velke-straciny.pdf

Záverečný účet za rok 2014: ZU-2014.pdf

Rozpočet obce na rok 2014:  Rozpocet2014.pdf

Výročná správa 2013: vyrocna-sprava2013.pdf

Záverečný účet za rok 2013:  Zu-2013.pdf

Rozpočet obce na rok 2013:   Rozpocet2013.pdf