Šťastný Nový rok 2014

Nový rok

Všetkým obyvateľom obce Veľké Straciny prajeme šťastný a úspešný Nový rok!