Voľby prezidenta SR 2019

Volby

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019.

Informácie pre voliča: volby-prezident2019-informacie.pdf

Elektronická adresa: volby-prezident2019-email.pdf