Voľby 2018 - počet poslancov a volebných obvodov

Volby

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Stracinách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 7/2018, zo dňa 24.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Stracinách bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.