Harmonogram vývozu smeti pre rok 2013

Vývoz smeti

Môžete si pozrieť alebo si stiahnuť harmonogram vývozov pre Obce Veľké Straciny pre rok 2013 :

Vyvoz2013.pdf

 

 

 

 

Dátum Deň
3. január 2013 Štvrtok
17. január 2013 Štvrtok
31. január 2013 Štvrtok
14. február 2013 Štvrtok
28. február 2013 Štvrtok
14. marec 2013 Štvrtok
28. marec 2013 Štvrtok
11. apríl 2013 Štvrtok
25. apríl 2013 Štvrtok
9. máj 2013 Štvrtok
23. máj 2013 Štvrtok
6. jún 2013 Štvrtok
20. jún 2013 Štvrtok
4. júl 2013 Štvrtok
18. júl 2013 Štvrtok
1. august 2013 Štvrtok
15. august 2013 Štvrtok
28. august 2013 Streda
12. september 2013 Štvrtok
26. september 2013 Štvrtok
10. október 2013 Štvrtok
24. október 2013 Štvrtok
7. november 2013 Štvrtok
21. november 2013 Štvrtok
5. december 2013 Štvrtok
19. december 2013 Štvrtok